تبلیغات
سید علی عمار - ترک شعرخوانی در شب و روز جمعه
بعد عاشورا، عفو كن یارا، گر كه یك دم ، این دل غم دیده خرم شد

ترک شعرخوانی در شب و روز جمعه

پنجشنبه 24 دی 1394 22:35

نویسنده : سید علی عمار
در مفاتیح آمده:
آنکه ترک کند خواندن شعر را زیرا که در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که مکروه است روایت شعر براى روزه دار و مُحرِم و در حرم و در روز جمعه و در شبها راوى گفت هر چند شعر حقّى باشد فرمود هر چند شعر حقّ باشد، و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که حضرت رسول صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَ اله فرمود که هر که یک شعر بخواند در شب جمعه یا در روز جمعه در آنشب و در آنروز بهره اى از ثواب بغیر آن نداشته باشد، و به روایت معتبر دیگر در آن شب و آن روز نمازش مقبول نگردددیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 24 دی 1394 22:35